Produkty proszkowane:

 

    • mleko odtłuszczone w proszku
    • mleko pełne w proszku
    • słodka serwatka w proszku
    • demineralizowana serwatka w proszku
    • kwaśna neutralizowana serwatka w proszku
    • kwaśna serwatka w proszku
    • permeat serwatki w proszku
    • maślanka w proszku
    • koncentrat białek serwatkowych

 

Tłuszcze mleczne:

 

    • masło ze słodkiej śmietanki
    • masło z ukwaszonej śmietanki
    • masło śmietankowe „Trzy Czwarte”

 

Sery:

 

    • cagliata
    • mozzarella

      

 whey

 

 

butter

 

 

product cheese

Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004680, z kapitałem zakładowym 300.000 zł, numer NIP: 521 04 13 254.

logo gmp